Interaktivitet med elektronik

Interaktivitet kommer från ordet interaktion, som betyder kommunikation eller dialog mellan två parter. På senare tid har begreppet kommit att användas när det handlar om kommunikation eller interaktivitet med elektronik, exempelvis en dator. Interaktiviteten består i att du ”pratar” med datorn och datorn ”svarar”. Interaktivitet med elektronik har idag även samma mening som att starta och stoppa ett program och bestämma takten i vilken man vill ta sig igenom det. Interaktivitet betyder egentligen att datorn ”lär” sig saker om användaren och senare kan anpassa sig efter det.

Interaktivitet med elektronik – nivåer
Begreppet interaktivitet har fått stor spridning på senare tid och därför har man när man pratar om interaktivitet med elektronik infört olika nivåer av interaktivitet.

Den första nivån av interaktivitet med elektronik kallas passiv multimedia. Inom sådan här interaktivitet med elektronik, exempelvis en dator, är interaktiviteten så passiv att det ibland blir nästan som en monolog för datorns del, där användaren bara trycker på några få knappar och erhåller information från datorn. Ibland jämförs den här typen av interaktivitet med elektronik med den interaktivitet som finns mellan en människa och exempelvis en bok. Denna typ av interaktivitet används oftast vid en inlärningsprocess, det vill säga att en person behöver förstå steg ett innan han eller hon kan gå vidare till steg två.

Den andra nivån av interaktivitet med elektronik är en mellannivå. Här hr användaren kontroll över informationsflöden och tar ansvar för vad som händer i programmet. I den här kategorin ligger de flesta program; alltifrån att läsa en e-bok till att spela ett avancerat spel. Användaren använder sig här ofta av andra saker än standard widgets. Ett exempel är att han eller hon inte ara använder knappar utan även ikoner och liknande. Programmets insamling av data är ungefär likvärdig med den förra nivån men nu vet datorn till exempel när ett svar på en fråga är rätt eller fel och var någonstans man avslutade ett spel.

Den tredje och sista nivån inom interaktivitet med elektronik är adaptiv multimedia. I denna nivå blir användaren en aktiv deltagare av det som händer i elektroniken. Datorn kan då ”lära” sig saker om användaren och anpassa informationen efter honom eller henne nästa gång denne ska använda ett visst program. Exempel på detta är piloter som övar på flygsimulatorer och virtuella rum där väggarna är stora datorskärmar och personen som går in i rummet fungerar som en avatar.