Interaktivitetens olika faser

Kan man kommunicera med datorer? Ja, till viss del åtminstone. Interaktivitet med elektronik innebär att en människa har kontakt med en dator och genom dess program kommunicerar med den. Interaktivitet med elektronik, exempelvis en dator som här, är helt enkelt att användaren och datorn pratar med varandra genom datorns knappar, datormus och tangentbord. Interaktivitet har olika nivåer, där den lägsta nivån ungefär innebär att användaren startar och stoppar maskinen.

Olika faser
Vid interaktivitet med elektronik sker en del saker. En interaktion består av flera faser. Alla typer av interaktivitet med elektronik sker på olika sätt, till exempel när man skriver in text och när man trycker på en knapp. För att skapa en interaktion som fungerar bra är det viktigt att förstå vad som sker när en interaktion sätts igång.

Det finns en formel för interaktion som lyder stimuli – respons – resultat. Stimuli är en mekanism som kan kräva av eller tillåta användaren att svara på något. Responsen kan ges på olika sätt beroende på vad användaren har klickat på eller öppnat. Det finns även målrespons som innebär att användaren förväntas göra något, exempelvis klicka i rätt svarsalternativ i ett frågesportsspel. Resultatet är det som händer vid användarens respons.