Kommunikation

Med interaktivitet med elektronik menas samspelet mellan en människa och en elektrisk pryl, till exempel en dator. Ordet ”interaktion” betyder nämligen att två parter talar med varandra och när det gäller interaktivitet med elektronik innebär det att man ”pratar” med datorn och att datorn ”svarar” genom att ge information eller utföra något man bett den om. Interaktivitet likställs ibland med enkla funktioner som att starta eller stoppa ett program eller att styra hur man tar sig igenom det.

Kommunikation
Interaktivitet med elektronik är alltså kommunikation mellan en människa och en dator. Kommunikationen sker med hjälp av så kallade input-mekanismer, det vill säga datormus, trackball, tangentbord, touchscreen, joystick och ritplatta. Det är även med vissa datorer möjligt att styra datorn genom röststyrning, men det är ännu inte jätteaktuellt.

Datorns språk består av bilder genom skärmen som visas för den som använder den samt genom högtalare. Datorn ”pratar” genom bilder, texter, animationer och så vidare vilket kan få det att se ut som om dialogen består av att användaren trycker på knappar och datorn visar en annan bild. Så är inte fallet eftersom interaktivitet med elektronik handlar om kontroll för användarens del och om att lära sig att anpassa sig till användaren för datorns del.